Serwis Powietrze Podkarpackie

Strona główna powietrze.podkarpackie.pl

 

 

 

 

Otwarty stary piec z widocznym ogniem w środku. Drzwi pieca są otwarte, ukazując płonący płomień i żar wewnątrz. Zewnętrzna część pieca jest koloru czarnego, z widocznymi śladami popiołu wokół krawędzi drzwi. Do drzwi przymocowana jest metalowa rączka, która znajduję się po lewej stronie drzwiczek. Tło jest rozmyte.

 


Od 1 stycznia 2022 r. zaczną obowiązywać na Podkarpaciu niektóre zapisy tzw. Uchwały antysmogowej, która nakazuje do końca tego roku wymianę wszystkich pozaklasowych kotłów na paliwo stałe, które mają ponad 10 lat lub nie posiadają tabliczki znamionowej. Jak sprawdzić ile lat ma dany kocioł? Informacja poniżej.

Wiek kotła określamy każdorazowo w odniesieniu do dnia wejścia w życie uchwały antysmogowej tj. 2 czerwca 2018 r. Na tej podstawie określamy w okresach przejściowych czy jest do wymiany czy też nie. Przykładowo: kocioł bezklasowy w dniu 2 czerwca 2018 r. miał 10 lat, w związku z powyższym należy go wymienić do 1 stycznia 2022 r. Natomiast jeżeli kocioł bezklasowy miał w dniu 2 czerwca 2018 r. np. 9 lat w tym wypadku należy go wymienić w terminie do 1 stycznia 2024r. Podobnie postępujemy w przypadku kolejnych okresów przejściowych wskazanych w uchwale.

Z uwagi na to, że producenci kotłów na tabliczkach znamionowych podają tylko rok produkcji kotła, przy braku innych dowodów (np. faktura z datą zakupu), zgodnie z zapisami Kodeksu postepowania administracyjnego, rozstrzyga się na korzyść strony.

Przykładowo: kocioł posiadający na tabliczce znamionowej rok 2008r. należy uznać, że w 2018r. nie miał pełnych 10 lat w chwili ogłoszenia uchwały (tj. 2 czerwca 2018r.) 10 lat minęło dopiero 31.12.2018r. tak wiec graniczną datą wymiany będzie 1 stycznia 2024 r. Podobnie w przypadku kotłów wyprodukowanych w 2013 r. bez dowodu daty zakupu, w dniu 2 czerwca 2018 r. nie miały pełnych 5 lat (5 lat minęło 31.12.2018r.), tak więc ich wymiana powinna nastąpić do 1 stycznia 2026 r.