Serwis Powietrze Podkarpackie

Strona główna powietrze.podkarpackie.pl

 

 

 

 

4 czerwca 2024 roku w Podkarpackim Centrum Innowacji (PCI) w Rzeszowie odbyło się sympozjum, które zgromadziło partnerów z Holandii, Szwecji, Włoch, Portugalii, Hiszpanii oraz Polski. Głównym tematem spotkania była wymiana doświadczeń z technologią wodorową oraz omówienie działań w ramach projektu UNLOCK, mającego na celu rozwój inteligentnej zielonej mobilności, gospodarki obiegu zamkniętego oraz adaptacji do zmian klimatu.

Wydarzenie rozpoczęło się od wystąpienia Beaty Kviatek z Uniwersytetu w Groningen w Holandii, koordynatorki projektu UNLOCK. Podkreśliła ona, że wiele regionów europejskich aktywnie rozwija lokalne gospodarki oparte na zielonym wodorze. Niemniej jednak zaznaczyła, że większość dolin wodorowych jest prowadzona przez duże przedsiębiorstwa przemysłowe, a małe i średnie firmy mają ograniczony udział w tym sektorze. Koordynatorka zaznaczyła także, że celem projektu jest dzielenie się doświadczeniami i angażowanie się we wspólne działania edukacyjne

W swoim wystąpieniu marszałek województwa podkarpackiego, Władysław Ortyl, wskazał, że jednym z głównych celów międzynarodowej współpracy w ramach projektu UNLOCK jest zwiększenie zaangażowania małych i średnich przedsiębiorstw w rozwój technologii wodorowych. Zaznaczył, że na Podkarpaciu projekt UNLOCK będzie odgrywał kluczową rolę w transformacji energetycznej regionu. Marszałek Ortyl zwrócił również uwagę na konieczność angażowania różnych źródeł finansowania: „Trzeba sięgać po fundusze do programów, które mają charakter europejski, trzeba sięgać po bezpośrednie instrumenty finansowe, które są w Brukseli. To jest ważna sprawa, aby te wszystkie źródła finansowania mogły być kojarzone, żeby dawały pewien montaż finansowy, a także montaż efektów”.

Prof. Jarosław Sęp, prezes Stowarzyszenia Podkarpacka Dolina Wodorowa Wodorowa i prorektor ds. rozwoju Politechniki Rzeszowskiej, podkreślił znaczenie momentu, w którym znajduje się lokalna gospodarka wodorowa. W swoim przemówieniu zauważył, że Podkarpacka Dolina Wodorowa stanowi istotne zaplecze instytucjonalne dla podmiotów zajmujących się zielonym wodorem i że ten potencjał należy rozwijać. Według prof. Sępa kolejnym krokiem jest budowanie konsorcjów i relacji, które pozwolą na dalszy rozwój sektora.

Michał Tabisz, prezes Podkarpackiego Centrum Innowacji, zapewnił, że PCI chce być aktywnym graczem w rozwijaniu technologii wodorowych: „Podkarpackie Centrum Innowacji chce być aktywnym graczem, aktywnym podmiotem w tym ekosystemie podkarpackim, który stara się rozwijać technologie wodorowe, poszerzać naszą wiedzę. My jako PCI, możemy przede wszystkim tę wiedzę agregować”.

Po konferencji prasowej odbyło się sympozjum poświęcone „polityce regionalnej mającej na celu wzmocnienie zrównoważonego wzrostu konkurencyjności MŚP i tworzenia miejsc pracy w rozwijającym się zielonym regionie H2”. Marszałek Ortyl podkreślił znaczenie tej drogi ku transformacji energetycznej i wspomniane dobre praktyki, które będą prezentowane podczas sympozjum.

W ramach wizyty studyjnej uczestnicy odwiedzili m.in. Instytut Energetyki CEREL, Laboratorium Wodoru Politechniki Rzeszowskiej oraz firmę ML System. Projekt UNLOCK, realizowany od marca 2023 roku, jest finansowany z Programu Interreg Europa na lata 2021-2027. Całkowity budżet projektu wynosi blisko 2 mln euro, z czego województwo podkarpackie otrzyma ponad 184 tysiące euro.

Danuta Cichoń, dyrektor Departamentu Gospodarki Regionalnej UMWP, która zorganizowała spotkanie partnerów na Podkarpaciu, wyraziła zadowolenie z możliwości pokazania dorobku regionu w zakresie rozwoju gospodarki wodorowej: „Cieszymy się, że możemy pokazać nasz dorobek w zakresie rozwoju gospodarki wodorowej, pokazać, jakie są nasze inicjatywy we wdrażaniu zielonej, wodorowej energii na Podkarpaciu, a jest ich wiele”.

Sympozjum w Rzeszowie stanowiło ważny krok w kierunku międzynarodowej współpracy na rzecz rozwoju technologii wodorowych oraz zrównoważonej gospodarki, co w przyszłości zaowocuje efektywnym wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań na poziomie lokalnym i regionalnym.

Projekt UNLOCK, realizowany do maja 2027 roku, ma całkowity budżet wynoszący blisko 2 miliony euro, z czego województwo podkarpackie otrzyma ponad 184 tysiące euro. Środki te pochodzą z Programu Interreg Europa na lata 2021-2027.