Serwis Powietrze Podkarpackie

Strona główna powietrze.podkarpackie.pl

 

 

 

 

Na sali konferencyjnej stoi się kilkadziesiąt osób. Osoby stojące z przodu trzymają flagę programu Life. Na sali konferencyjnej przy stole siedzą 2 kobiety i 2 mężczyzn podpisują umowę dotacyjną. W tle widać herb województwa podkarpackiego Na sali konferencyjnej przy stole siedzą kobieta i 3 mężczyzn podpisują umowę dotacyjną. W tle widać herb województwa podkarpackiego. Na sali konferencyjnej przy stole siedzą kobieta i 3 mężczyzn podpisują umowę dotacyjną. W tle widać herb województwa podkarpackiego

Województwo Podkarpackie kończy podpisywanie umów w ramach projektu „Skuteczne wdrożenie programu ochrony powietrza dla województwa podkarpackiego z uwzględnieniem problemu ubóstwa energetycznego: Podkarpackie – żyj i oddychaj”. W projekcie uczestniczy 61 gmin z regionu oraz 5 innych partnerów.

Gminy, biorąc udział w projekcie, zyskają przeszkolonych doradców ds. powietrza i energii, którzy będą wspierać mieszkańców w wymianie wysokoemisyjnych źródeł ciepła, termomodernizacji budynków oraz instalacji odnawialnych źródeł energii. Doradcy będą mieć także możliwość wykonywania świadectw  energetycznych dla budynków gminnych, co jest szczególnie istotne w obecnym systemie prawnym, dzięki ukończeniom studiów podyplomowych zaplanowanych w ramach projektu.

Wsparcie w realizacji uchwał Sejmiku Województwa, tj. Programu Ochrony Powietrza i uchwały antysmogowej, jest kolejną korzyścią wynikającą z uczestnictwa w projekcie. Te uchwały obligują gminy do działań zmierzających do poprawy jakości powietrza.

Ponadto, gminy biorące udział w projekcie będą miały preferencje podczas oceny wniosków o dofinansowanie z Funduszy Europejskich dla Podkarpacia na lata 2021-2027, co zwiększy ich szanse na uzyskanie dodatkowych środków finansowych.

Wdrożenie systemu zarządzania energią w ramach projektu przyczyni się do odpowiedzialnego zaopatrzenia mieszkańców w energię cieplną i elektryczną oraz pozwoli na obniżenie zużycia energii w budynkach gminnych. Projekt pilotażowy obejmie miasta: Rzeszów, Krosno, Dębica, Mielec oraz gminę Zagórz, a wypracowane w jego ramach modele racjonalnego zarządzania energią zostaną wdrożone w pozostałych gminach województwa podkarpackiego.

Projekt LIFE Podkarpackie przewiduje również szeroko zakrojone kampanie informacyjno-edukacyjne, które podniosą świadomość mieszkańców na temat problemów związanych z jakością powietrza i konieczności podejmowania działań na rzecz ich rozwiązania. Promocja gmin najskuteczniej działających w zakresie ochrony powietrza wpłynie na zwiększenie ich prestiżu i rozpoznawalności w regionie, kraju i Europie.

Projekt oferuje różnorodne formy edukacji oraz fachowe doradztwo świadczone przez ekspertów. Planowane są szkolenia, konferencje, panele dyskusyjne oraz warsztaty, zarówno stacjonarne, jak i zdalne. Wymiana dobrych praktyk znacząco przyczyni się do efektywnej realizacji zakładanych celów.

Projekt LIFE Podkarpackie przyniesie wymierne korzyści dla środowiska i mieszkańców regionu, skutecznie wdrażając rozwiązania poprawiające jakość powietrza.