Serwis Powietrze Podkarpackie

Strona główna powietrze.podkarpackie.pl

 

 

 

 

Na sali konferencyjnej przy ekranie stoi kobieta -  Kierownik projektu LIFE Podkarpackie. Kobieta prezentuje swoją prelekcję. W tle na ekranie widać prezentację dotyczącą projektu.  Na sali konferencyjnej przy ekranie stoi kobieta -  Kierownik projektu LIFE Podkarpackie. Kobieta prezentuje swoją prelekcję. W tle na ekranie widać prezentację dotyczącą projektu.

Na zaproszenie Ministerstwa Klimatu i Środowiska delegacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego wzięła udział w spotkaniu grupy roboczej ds. ochrony powietrza w ramach projektu: "Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju". Spotkanie odbyło się 24 czerwca w Katowicach.

Krajowa Sieć Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju powstała w 2010 r. a w jej skład wchodzą: Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, regionalne dyrekcje ochrony środowiska i zarządy województw, jako instytucje zarządzające regionalnymi programami operacyjnymi.

Do prac w ramach Sieci zapraszani są również przedstawiciele Komisji Europejskiej, instytucje eksperckie i badawcze, inne instytucje państwowe i samorządowe, a także organizacje pozarządowe występujące w roli podmiotów – obserwatorów.

Na spotkaniu województwo podkarpackie reprezentowała Pani Grażyna Szafran-Ciach - Kierownik Oddziału Instrumentów Środowiskowych, która przedstawiła prelekcję na temat realizacji działań zawartych w Programie Ochrony Powietrza i wyzwań w realizacji postanowień uchwał antysmogowych oraz  Pani Anna Lorynowicz – Kierownik projektu LIFE Podkarpackie, która przedstawiła założenia projektu wspierającego swoimi działaniami ochronę powietrza poprzez wdrożenie POP i uchwały antysmogowej.

Spotkanie było również doskonałą okazją do wymiany poglądów, doświadczeń a także omówieniu wyzwań związanych z ochroną powietrza na terenie kraju a także całej UE.