Serwis Powietrze Podkarpackie

Strona główna powietrze.podkarpackie.pl

 

 

 

 

W pomieszczeniu przy stole siedzi kobieta -  Dyrektor Narodowego Funduszy Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz mężczyzna -  Dyrektor Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego i podpisują umowę dotacyjną. W tle baner z logo programu LIFE W pomieszczeniu stoi kobieta -  Dyrektor Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz mężczyzna -  Dyrektor Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego trzymający w ręce umowę. Podają sobie ręce. W tle baner z logo programu LIFE.W pomieszczeniu stoją trzy kobiety oraz trzech mężczyzn – pracownicy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego. Dyrektorzy trzymają w rękach podpisaną umowę. Pozują na tle banneru z logo programu LIFE.

W dniu 10 czerwca 2024r. w Warszawie, nastąpiło uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie, mającej na celu realizację projektu pn.: Skuteczne wdrożenie programu ochrony powietrza dla województwa podkarpackiego z uwzględnieniem problemu ubóstwa energetycznego: "Podkarpackie – żyj i oddychaj”.

Ze strony Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie umowę podpisała Dyrektor Departamentu Środków Zagranicznych Pani Marta Babicz, natomiast ze strony Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego umowę podpisywał Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska Pan Andrzej Kulig.

W wydarzeniu udział wzięli Pani Marta Babicz - Dyrektor Departamentu Środków Zagranicznych, Pan Andrzej Muter – Kierownik Wydziału LIFE, Pan Wojciech Piotrowski – Główny specjalista w Wydziale LIFE, oraz reprezentanci Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, tj. Pan Andrzej Kulig - Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska, Pani Anna Lorynowicz - Kierownik Projektu LIFE PODKARPACKIE oraz Pani Ewelina Pytlowany - Kierownik Oddziału Wdrażania Projektów Środowiskowych oraz Koordynator ds. finansowych Projektu LIFE PODKARPACKIE.

Dzięki wsparciu ze strony Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Projekt otrzyma dofinansowanie w wysokości 38 410 281. Całkowity koszt przedsięwzięcia to ponad 108 mln zł.

Projekt realizowany w latach 2024-2033 ma na celu wdrożenie programu ochrony powietrza poprzez usunięcie lokalnych barier, wprowadzenie dobrych praktyk i mobilizację środków publicznych oraz prywatnych. Obejmie on gminy i miasta województwa podkarpackiego, wpływając na każdego mieszkańca regionu.

Spotkanie było doskonałą okazją do dyskusji na temat ochrony powietrza, zarządzania efektywnością energetyczną czy innowacyjnych rozwiązań obejmujących teren całego regionu Podkarpacia, a także polem wymiany opinii i doświadczeń w zakresie wdrażania rozwiązań przyjaznych środowisku.