Serwis Powietrze Podkarpackie

Strona główna powietrze.podkarpackie.pl

 

 

 

 

 


Programy ochrony powietrza zostały przyjęte przez Sejmik Województwa Podkarpackiego uchwałami w dniu 28 września 2020r., opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego w dniu 13 października 2020r., weszły w życie 28 października 2020r.

Są to uchwały: