Serwis Powietrze Podkarpackie

Strona główna powietrze.podkarpackie.pl

 

 

 

 

 

Aktualizacja Programu ochrony powietrza dla strefy miasto Rzeszów

Aktualizacja Programu ochrony powietrza dla strefy miasto Rzeszów - przyjęta uchwałą Sejmiku Województwa Podkarpackiego Nr LXIX/1185/23 z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia „Programu ochrony powietrza dla strefy miasto Rzeszów - z uwagi na stwierdzone przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 i poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5 wraz z rozszerzeniem związanym z osiągnięciem krajowego celu redukcji narażenia i z uwzględnieniem poziomu docelowego benzo(a)pirenu oraz z Planem Działań Krótkoterminowych”, opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z dnia 12 stycznia 2024r., pod poz. 296.

Uchwała_Nr_LXIX_1185_23_w_sprawie_aPOP_-_strefa_Rzeszów.docx (dostępny cyfrowo)

Załącznik_do_uchwały_Nr_LXIX_1185_23.docx (dostępny cyfrowo)

 

Aktualizacja Programu ochrony powietrza dla strefy podkarpackiej

Aktualizacja Programu ochrony powietrza dla strefy podkarpackiej - przyjęta uchwałą Sejmiku Województwa Nr LXIX/1184/23 z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia „Programu ochrony powietrza dla strefy podkarpackiej z uwagi na stwierdzone przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10, poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM 2,5 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu wraz z  Planem Działań Krótkoterminowych”, opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego w dniu
12 stycznia 2024r., poz. 297.

Uchwała_Nr_LXIX_1184_23_w_sprawie_aPOP_-_strefa_podkarpacka.docx (dostępny cyfrowo)

Załącznik_do_uchwały_Nr_LXIX_1184_23.docx (dostępny cyfrowo)

  


Programy ochrony powietrza zostały przyjęte przez Sejmik Województwa Podkarpackiego uchwałami w dniu 28 września 2020r., opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego w dniu 13 października 2020r., weszły w życie 28 października 2020r.

Są to uchwały: