Serwis Powietrze Podkarpackie

Strona główna powietrze.podkarpackie.pl

 

 

 

 

 


Jaki jest cel programu?

Celem programu „Czyste Powietrze” jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów programu.

Jak zdobyć dofinansowanie?

Program dotyczy osób fizycznych, aby stać się beneficjentem programu „Czyste powietrze” należy odwiedzić stronę Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. Znajduje się tam elektroniczny wniosek do wypełnienia. Trzeba go następnie wydrukować i zawieźć lub wysłać pocztą do siedziby wojewódzkiego funduszu znajdującego się w Rzeszowie przy ul. Zygmuntowskiej 9, bądź do urzędu gminy, która zawarł porozumienie z funduszem (lista gmin poniżej). Można też wniosek programu „Czyste powietrze” wypełnić i złożyć elektronicznie bez wychodzenia z domu przez portal gov.pl, ale wymaga to posiadania profilu zaufanego albo podpisu elektronicznego.

Czas na rozpatrzenie wniosku „Czyste powietrze” maksimum 30 dni, a gdy wniosek złożymy w wyznaczonym banku – nawet 14 dni.

Kto udziela informacji o programie?

Szczegółowe informacje na temat Programu „Czyste Powietrze” można uzyskać u doradców z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Rzeszowie, dane kontaktowe pod linkiem: https://www.bip.wfosigw.rzeszow.pl/ oraz w punktach informacyjnych utworzonych w gminach województwa podkarpackiego.

Odliczenia od podatków - Ulga termomodernizacyjna

Odliczenie dla podatników, którzy są właścicielami i współwłaścicielami domów jednorodzinnych. Ulgę można łączyć, np. z dotacją z programu „Czyste Powietrze”. Ulga termomodernizacyjna – do 53 000 zł – obowiązuje od 1 stycznia 2019 r. Dowodem poniesionych wydatków jest faktura VAT. Ulga polega na odliczeniu od podstawy obliczenia podatku (przychodów – w przypadku podatku zryczałtowanego) wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym.

Podstawa prawna:

Rysunek nr 1. Koszty kwalifikowane Programu „Czyste powietrze”

Grafika - maksymalne dofinansowania

Źródło: https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/#maksymalne-dotacje

Wykaz gmin oferujących pomoc w przygotowaniu i weryfikacji wniosków o dofinansowanie w ramach Programu „Czyste Powietrze” (plik docx, 38 KB)