Serwis Powietrze Podkarpackie

Strona główna powietrze.podkarpackie.pl

 

 

 

 

 


Dlaczego palenie śmieci jest szkodliwe?

Śmieci powinny trafiać do kosza, a nie do pieca, niestety, nie dla wszystkich jest to oczywistość. Spalanie śmieci w piecach domowych jest w Polsce nadal powszechne i stanowi duży problem zwłaszcza zimą.

Co jest wrzucane do pieców? Praktycznie wszystko, od tworzyw sztucznych po papier, tekturę i odpady z materiałów zmieszanych. Co jest motywacją do takiego postępowania? Są różne powody. Często jest to przyzwyczajenie, lenistwo, czy alternatywa dla opłat za śmieci, które stale wzrastają. Często wpływa na to przekonanie, że spalenie butelek plastikowych raz, czy dwa nie zaszkodzi. Niestety, ale palenie śmieci szkodzi, nam oraz naszym sąsiadom. W trakcie spalania odpadów do powietrza emitowane są niebezpieczne, trujące substancje, które dostają się do organizmu i powodują szkodliwe skutki zdrowotne.

Zgodnie z polskim prawem, w piecach, kotłach i kominkach nie można spalać odpadów w szczególności:

  • kolorowych gazet, opakowań na jajka, kartonów z nadrukami,
  • klejonych płyt wiórowych, płyt MDF,
  • książek,
  • lakierowanego drewna, framug, mebli, lakierowanych palet, odpadów drewnianych lakierowanych,
  • ubrań, kaloszy, gumowych opon, pieluch,foliowych toreb, butelek PET itp.

Co zrobić jeśli sąsiad pali śmieci?

Jeśli podejrzewasz, że Twój sąsiad spala śmieci, zacznij od rozmowy. Gdy te nie przyniosą skutku możesz zgłosić problem do straży miejskiej lub gminnej pod numer 986. Oczywiście, możesz zrobić to również anonimowo. Możesz potwierdzić zgłoszenie oficjalnie mailem lub poprosić o sporządzenie protokołu zgłoszenia na miejscu. Strażnik ma obowiązek przyjąć zawiadomienie i poprosi o podanie danych osobowych oraz przeprowadzenia czynności wyjaśniających. Od tego momentu zgłaszająca osoba jest pokrzywdzoną w sprawie lub zawiadamiającą o wykroczeniu. Możesz poprosić o pobranie próbki z paleniska, której analiza wyników będzie dowodem w postępowaniu. W przypadku, gdy dzwoniąc do Straży Miejskiej mówimy tylko o zgłoszeniu palenia śmieci (zamiast o podejrzeniu popełnienia wykroczenia) organ z reguły nie potraktuje nas, ani jako pokrzywdzonych ani zawiadamiających o wykroczeniu.

Co w przypadku braku straży miejskiej lub gminnej?

Możesz sprawę zgłosić do właściwego pod względem zamieszkania urzędu miasta lub gminy. Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska wójt, burmistrz i prezydent miasta sprawują kontrolę nad przestrzeganiem przepisów, w tym nad zakazem spalania odpadów. Programy ochrony powietrza nakładają na gminy obowiązek kontrolowania czy w domowych kotłach spalane są odpady, brak straży gminnej nie zwalnia z tego obowiązku.

Jeśli gmina nie zareaguje, możesz złożyć zażalenia do wojewódzkiego inspektoratu ochrony środowiska (WIOŚ). Możesz nagłośnić sprawę także w mediach społecznościowych, ewentualnie zadzwonić na policję. W przypadku podejrzenia popełnienia wykroczenia, organ ma obowiązek kontroli.

Jakie są kary za palenie śmieci?

Z jakimi konsekwencjami może spotkać się osoba paląca śmieci w domu? Może być nałożony mandat w wysokości od 20 do 500 zł (straż miejska/gminna) oraz nałożona kara grzywny w wysokości do 5 000 zł, z tym że organ kontrolujący musi sprawę skierować do sądu rejonowego.