Serwis Powietrze Podkarpackie

Strona główna powietrze.podkarpackie.pl

 

 

 

 

 


Tekst uchwały dostępny pod adresem: Biuletynu Informacji Publicznej

Uchwała antysmogowa dla województwa podkarpackiego

Uchwała antysmogowa obowiązująca na terenie województwa podkarpackiego od 1 czerwca 2018r., przyjęta przez Sejmik Województwa Podkarpackiego w dniu 23 kwietnia 2018r. (Nr LII/869/18) wprowadziła na terenie całego województwa podkarpackiego okresy przejściowe na wymianę starych, wysokoemisyjnych kotłów c.o. W efekcie jej działania do końca roku 2027 w województwie nie powinny funkcjonować kotły na paliwa stałe, niespełniające standardów emisyjnych klasy 5.

Uchwała antysmogowa nakłada obowiązek wymiany starych pozaklasowych kotłów na węgiel i drewno (poniżej 3 lub 4 klasy wg normy PN-EN 303-5:2012).

Obowiązujące terminy wymiany:

 • Do 1 stycznia 2022 r. w przypadku instalacji eksploatowanych w okresie powyżej 10 lat od daty ich produkcji lub instalacji nie posiadających tabliczki znamionowej,
 • Do 1 stycznia 2024 r. w przypadku instalacji eksploatowanych w okresie od 5 do 10 lat od daty ich produkcji,
 • Do 1 stycznia 2026 r. w przypadku instalacji eksploatowanych w okresie poniżej 5 lat od daty ich produkcji,
 • Do 1 stycznia 2028 r. w przypadku instalacji spełniających wymagania w zakresie emisji zanieczyszczeń określonych dla klasy 3 lub klasy 4 według normy PN-EN 303-5:2012,
 • Nie ma obowiązku wymiany w przypadku kotła na węgiel lub drewno spełniającego wymagania klasy 5.
 • W przypadku ogrzewaczy pomieszczeń, takich jak: kominki, „kozy”, piece kaflowe od 1 stycznia 2023 r. będzie dopuszczone używanie tylko urządzeń, które spełniają wymagania ekoprojektu.

Ponadto od 1 czerwca 2018 roku we wszystkich instalacjach wskazanych w uchwale zakazuje się stosowania:

 • Węgla brunatnego oraz paliw produkowanych z wykorzystaniem tego węgla,
 • Mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem,
 • Paliw o uziarnieniu poniżej 5 mm i zawartości popiołu powyżej 12%,
 • Biomasy stałej, której wilgotność przekracza 20%.

Co to są wymagania ekoprojektu?

Wymagania ekoprojektu zostały przyjęte jednolicie dla całej Unii Europejskiej i wprowadzają dla kotłów i ogrzewaczy pomieszczeń minimalne wymagania emisji pyłu, tlenku węgla, organicznych zanieczyszczeń gazowych oraz tlenków azotu, a także normy efektywności energetycznej. Dzięki temu urządzenia grzewcze zmniejszają zużycie paliwa i powodują niewielką emisję zanieczyszczeń. Wymagania ekoprojektu dla kotłów:

 • Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie wykonywania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe.

 Link do rozporządzenia

 • Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1185 z dnia 24 kwietnia 2015r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe.

Link do rozporządzenia

Przy zakupie kotła, pieca lub kominka zawsze należy się upewnić u sprzedawcy lub producenta, czy urządzenie posiada certyfikat i spełnienia wymagania ekoprojektu w przypadku paliw stałych.